Projekt

remo_2
Ciljevi projekta REMO su:

 • poticati regionalnu mobilnost strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u Europi i
 • unaprijediti kvalitetu i učinkovitost mobilnosti za strukovno obrazovanje i osposobljavanje putem odgovarajućih alata,
 • kroz suradnju između organizacija za strukovno obrazovanje i osposobljavanje i poslovnog svijeta,
 • stavljajući naglasak na transparentnost vještina i kompetencija.

Stoga će se razviti on-line platforma i mreža koja će omogućiti svima uključenima u strukovno obrazovanje i osposobljavanje da se informiraju, da daju informacije i povezuju/komuniciraju jedni s drugima u vezi planiranja i provedbe aktivnosti mobilnosti (učenje i radna mobilnosti). Za učenike, organizacije za strukovno obrazovanje i osposobljavanje i poslovni svijet, online platforma će pomoći pri planiranju, organiziranju i provedbi mobilnosti za strukovno obrazovanje i osposobljavnje.

Kako bi se navedeno ostvarilo poduzeti će se sljedeći koraci:

 • provedba uvodne studije istraživanja, s obzirom da želimo razviti platformu koja odgovara potrebama svih ciljnih skupina,
 • razvoj ISO 9001:2008 koherentnih opisa procesa, uzimajući u obzir 10 ključnih opisa procesa Europske povelje za kvalitetu u mobilnosti i standardima i zahtjevima europskog sustava za prijenos bodova u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (ECVET),
 • uspostavljanje online platforme kao mjesta za razmjenu i interakciju, pružajući razvijene ISO 9001:2008 koherentne opise procesa za mobilnost i
 • stvaranje mreže dionika i zainteresiranih organizacija kako bi se pružila održiva struktura za suradnju organizacija koje sudjelu u REMO projektu ali i izvan njega.

Glavne ciljne skupine REMO projekta stoga su:

 • Organizacije koje šalju na stručno obrazovanje i usavršavanje
 • Organizacije koje primaju na stručno obrazovanje i usavršavanje
 • Učenici u strukovnom obrazovanju
 • donositelji političkih odluka u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju
 • zainteresirani predstavnici poduzeća i zaposlenici i
 • regionalne razvojne agencije i stručnjaci.