Intelektualni učinci/ishodi/proizvodi

Unutar okvira projekta raviti ćemo četiri glavna intelektualna učinka, te ih također omogućiti dostupnima široj javnosti.

remo_3

Studija istraživanja

Kako bi se razvilo okruženje koje odgovara potrebama svih ciljnih skupina, provodimo uvodno istraživanje diljem Europe. Učenici u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, organizacije za strukovno obrazovanje i osposobljavanje, menadžeri ljudskih resursa i vanjski dionici ispitiju se o:

 • regionalnoj dimenziji, s obzirom da REMO potiče mobilnost unutar susjednih europskih zemalja
 • mobilnosti, s obzirom da želimo profitirati od iskustava, pogleda i potreba u odosu na učenje i radnu mobilnost, kako bismo pružali pogodne i korisne informacije
 • online platformi, s obzirom da želimo znati o važnim svojstvima i sadržaja koji se dijeli, a koje će utjecati na naš razvoj
 • mreži, jer biti njenim dijelom garantira održiv pristup i širi odabir dostupnih usluga.

REMO_ResearchStudyReport

REMO_RezultatiIstraživanja_Sažetak _HR

 

Opis procesa

Opisi procesa tvore srž dokumenta što se tiče kvalitetne provedbe incijalne mobilnosti za strukovno obrazovanje i osposobljavanje unutar REMO projekta. ISO 9001:2008 koherentni opisi kvalitete procesa biti će razvijeni uzmijaući u obzir:

 • opis procesa Europske povelje za kvalitetu u mobilnosti
 • instrumente transparentnosti Europskog sustava za prijenos bodova u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (ECVET) i
 • standarde i zahtjeve ISO 9001 kao međunarodnog standarda za kvalitetu procesa.

REMO platforma

Kao ključna struktura iključni rezultat za povezivanje svih ciljnih skupina, REMO platforma biti će temelj, odnosno baza za razmjenu znanja („know-how“), iskustava kao i konkretnih opcija za traženje mogućnosti za organiazcije koje primaju i šalju, te za zainteresirane učenike u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju.

Svi koji su uključeni u strukovno obrazovanje i osposobljavanje mogu:

 • se informirati
 • informirati druge
 • povezati se i komunicirati međusobno, te planirati provedbu aktivnosti mobilnosti (učenje i radna mobilnost).

Za učenike, organizacije za strukovno obrazovanje i osposobljavanje te poslovni svijet, online platforma omogućuje:

 • planiranje
 • organizaciju i
 • provedbu mobilnosti u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju.

www.remonetwork.eu

REMO mreža

Pružajući pravnu strukturu koja je u stanju održati i podržati ciljeve postignute tijekom trajanja projekta, REMO mreža osigurava održivu strukturu za dugoročnu suradnju između organizacija koje sudjeluju. Stoga će mreža:

 • biti pravno tijelo (neprofitna udruga)
 • imati članove (fizičke i pravne osobe) iz svih zemalja koje sudjeluju, te predstavljaju glavne ciljne skupine REMO projekta,
 • imati radni program za dvije uzastopne godne i nakon završetka projekta,
 • imati financijski plan za financiranje projektnih aktivnosti i
 • imati pravni statut.