Informativni događaj za učenike u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju

Jedan od događaja također je posvećen vrlo važnoj ciljnoj skupini, a to su učenici/zaposlenici u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju. Događaj će se predstaviti u formatu dizajniranom posebno za ovu mladu ciljnu skupinu, gdje će aktivno sudjelovati mladi sudionici. Organizacije koje primaju i šalju također će moći predstaviti i na taj način služiti kao idealna odgovarajuća i motivirajuća prilika za poticanje mobilnosti.
Ova će se sjednica održati u lipnju 2016. godine u Austriji.