Informativnakonferencija za organizacije za strukovno obrazovanje i osposobljavanje

Na ovoj će sjednici sudjelovati organizacije za strukovno obrazovanje i osposobljavanje, koje pokrivaju područja kao što su škole i centri za osposobljavanje, te donositelji političkih odluka institucija za strukovno obrazovanje i osposobljavanje, koji su posvećeni problemima i diskusijama što se tiče osiguranja kvalitetne mobilnosti za strukovno obrazovanje i osposobljavanje.
Ova će se sjednica održati u travnju 2016. godine u Austriji.