Događaji

remo_5
Unutar trajanja projekta REMO planirana su tri događanja koja služe trima ciljnim skupinama.

Informativna konferencija za organizacije koje primaju i šalju
Na prvome mjestu, ove organizacije su poduzeća iz različitih sektora koja šalju svoje učenike/zaposlenike drugim organizacijama na praktično osposobljavanje ili pak primaju učenike/zaposlenike na osposobljavanje unutar svojih organizacija.
Ovaj događaj održati će se u travnju 2016. godine u Sloveniji.

 

Informativnakonferencija za organizacije za strukovno obrazovanje i osposobljavanje

Na ovoj će sjednici sudjelovati organizacije za strukovno obrazovanje i osposobljavanje, koje pokrivaju područja kao što su škole i centri za osposobljavanje, te donositelji političkih odluka institucija za strukovno obrazovanje i osposobljavanje, koji su posvećeni problemima i diskusijama što se tiče osiguranja kvalitetne mobilnosti za strukovno obrazovanje i osposobljavanje.
Ova će se sjednica održati u listopad 2016. godine u Austriji.

 

Jedan od događaja također je posvećen vrlo važnoj ciljnoj skupini, a to su učenici/zaposlenici u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju. Događaj će se predstaviti u formatu dizajniranom posebno za ovu mladu ciljnu skupinu, gdje će aktivno sudjelovati mladi sudionici. Organizacije koje primaju i šalju također će moći predstaviti i na taj način služiti kao idealna odgovarajuća i motivirajuća prilika za poticanje mobilnosti.
Ova će se sjednica održati u studeni 2016. godine u Austriji.